CREANT EN LA GRAN CREACIÓ

En el contexte de la creativitat, la Pintura de l’Ànima ens acompanya a crear a la Gran Creació sentint la unitat amb l’origen, amb el tot. Essent part viva i conscient d’aquesta. Fem servir claus per obrir-nos a les grans ones Universals, sortint de l’atracció de la densitat, i tot Leer más…

CREANDO EN LA GRAN CREACION

Dentro de la creatividad, la Pintura del Alma nos acompaña a crear en la Gran Creación sintiendo la unidad con el origen, con el todo. Siendo parte viva y consciente de ella. Usamos llaves para abrirnos a las grandes ondas Universales, saliendo de la atracción de la densidad, y aun Leer más…