VISIONARY ART

El regne visionari abasta tot l’espectre d’espais imaginaris; del cel a l’infern, de la infinitud de les formes a la sense forma dels buits. El psicòleg James Hillman l’anomena el regne de la imaginació. El poeta William Blake el va anomenar la imaginació divina. Els aborígens en diuen el temps de son; i els sufís, Alam al-mithâl. Per a Plató, aquest era el regne dels arquetips ideals. Els tibetans en diuen el sambhogakaya; la dimensió de la riquesa interior. Els teòsofs es refereixen als plànols astrals, mentals i nirvànics de consciència. Carl Jung denominava a aquest regne com l’inconscient col·lectiu simbòlic.

La missió de l’artista és fer l’anima perceptible.

“Creativitat és ser un amb la creació, sent part conscient del procés de transformació i canvi.”

GALERIA DE TREBALLS PROPIS